Visa fees

English

 

Visa type Entries Visa fee
Entry-exit Single 60,-- EURO
Entry-exit Double 90,-- EURO
Multiple Visa or three month F100,-- EURO
Multiple Visa For six month 10,-- EURO
Multiple Visa For one year 130,-- EURO
Transitvisa Entry 55,-- EURO
Transitvisa Double 60,-- EURO
Multiple Visa Multiple 70,-- EURO

 

Монгол Улсын харьяатаас гарч гадаад улсын харьяат болсон гадаадын иргэн визиийн хураамж 5 Евро (Монгол Улсын харьяатаас гарсан Ерөнхийлөгчийн Зарлиг)

Монгол Улсын иргэний гадаад улсын харьяатаар төрсөн 16 хүртэлх насны хүүхэд визийн хураамж 5 Евро (Тухайн Монгол улсын иргэн эцэг/эхийн Монгол Улсын иргэний бичиг бримтын хуулбар, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар тус тус шаардлагатай)

Bankverbindung:

Bank Austria Creditanstalt
BLZ.: 12000
EURO-Kontonr.: 50900 755901
IBAN = AT59 1200 0509 0075 5901
BIC = BKAUATWW
Empfänger: Botschaft der Mongolei
Stichwort: Visagebühren